INWENTARYZACJE DRZEW

Wykonujemy szczegółowe i kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne (inwentaryzacje zieleni) na potrzeby składania wniosków o wycinkę, planowania inwestycji, projektu, realizacji, wyceny wycinek, zarządzania drzewostanem, waloryzacji zasobów, sporządzenia projektu nasadzeń zastępczych itp.

Nasze opracowania wykonujemy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz najnowszą wiedzą, dzięki czemu Zamawiający otrzymuje kompletną dokumentację, na podstawie której możliwa jest dokładna inwentaryzacja drzew, zarządzanie drzewostanem, eliminowanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz optymalizowanie kosztów ewentualnej wycinki.

Inwentaryzacja zawiera:

  • oznaczenie nazwy gatunkowej drzew i krzewów
  • pomiary dendrometryczne
    • w przypadku drzew jest to obwód pnia/pni, wysokość egzemplarza oraz średnica korony;
    • w przypadku krzewów – powierzchnia terenu oraz wysokość;
  •  ocena stanu sanitarnego drzew i krzewów;
  • opis drzew i krzewów w kontekście otoczenia
  • opis warunków siedliskowych, ewentualnych wad budowy, występowania potencjalnego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa, zasiedlenia przez gatunki chronione.

 

Poszukujesz takiej usługi? Dobrze trafiłeś!

Skontaktuj się z nami